Każdy użytkownik korzystający z wyciągu jednocześnie akceptuje niniejszy regulamin. W przypadku braku akceptacji regulaminu należy opuścić teren Aloha Parku.

Odpowiedzialność

Korzystanie z wyciągu odbywa się na wyłączną odpowiedzialność użytkownika. Użytkownik zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do właściciela wakeparku “Aloha Park” firmy Łukasz Knysak Aloha Park, związanych z użytkowaniem wyciągu, w szczególności roszczeń odszkodowawczych z tytułu wszelkich wypadków, w tym w szczególności wszelkiego rodzaju złamań, zwichnięć, urazów, stłuczeń i innych uszkodzeń ciała bez względu na skutek, jak również zniszczenia odzieży lub innego mienia użytkownika.

Zasady:

  1. Na terenie wakeparku mogą przebywać jedynie klienci.
  2. Zabrania się wchodzenia na przeszkody osobom aktualnie niekorzystającym z wyciągu.
  3. Pływanie bez kasku i kamizelki ochronnej jest zabronione.
  4. Zabrania się korzystać wyciągu osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
  5. Uczestnicy korzystają z wakeparku na własne ryzyko.
  6. Osoby, które nie mają ukończonych 18 lat, mogą korzystać z urządzenia wyłącznie pod opieką dorosłych.
  7. Z wyciągu mogą korzystać wyłącznie osoby umiejące pływać.
  8. Należy stosować się do wszystkich zaleceń obsługi wyciągu.
  9. Po upadku należy niezwłocznie wypuścić uchwyt z rąk oraz podnieść rękę jeżeli nic się nie stało.

Pływanie na wakeboardzie jest sportem niebezpiecznym. Przestrzeganie powyższych zasad nie eliminuje w całości ryzyka urazów. Nie wykonuj akrobacji bez stosownego przygotowania, nie przeceniaj swoich możliwości, uważaj na innych użytkowników, nic cię nie chroni przed upadkiem.

Podmiot odpowiedzialny: Aloha Park Łukasz Knysak, NIP: 6832115254. Miejsce świadczenia usług: Aloha Park, ul. Rzepakowa 26, 31-989 Kraków.